Nieuws

Op deze website publiceren we wekelijks nieuws dat raakvlakken heeft met onze dienstverlening. Heeft u interessant (regionaal) nieuws mail het ons en we publiceren het.

Bouwbedrijven verwachten lagere groei

13 september 2017 ‘Slechts’ 4 procent van de bedrijven in de bouwsector verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar meer mensen aan te kunnen nemen. Dit is een relatief lage groeiverwachting in vergelijking met andere sectoren. Dit blijkt uit een onderzoek van Manpower. De relatief lage groeiverwachting in de bouw heeft volgens Manpower mogelijk
Lees verder

Stijging van tijdelijk werk 2e kwartaal 2017

31 augustus 2017 In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.
Lees verder

Positieve ontwikkelingen

25 augustus 2017 De omzet in de bouwnijverheid steeg in het tweede kwartaal met 6,3 procent. Het waren vooral de kleine bouwbedrijven die een hoge groei behaalden. Onder aanhoudend optimisme bij de bouwers groeiden de werkgelegenheid en het aantal bedrijven in de bouwsector verder, meldt het CBS in de Kwartaalmonitor bouw. De bouwomzet groeide dit
Lees verder

Orderportefeuille bouw en infra stijgt

24 augustus 2017 De werkvoorraad in de totale bouw is in juni 2017 uitgekomen op 8,8 maanden, een toename van drie tiende maand. De orderportefeuille in de woningbouw bleef ten opzichte van mei stabiel op 9,9 maanden, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met vier tiende maand steeg naar 9,1 maanden. De totale orderportefeuille in
Lees verder

Brusselse subsidie

18 augustus 2017 Nederland krijgt dit jaar €97 miljoen subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn
Lees verder

Genoeg geld om te investeren

18 augustus 2017 De overheidsinvesteringen blijven achter. Als we álle middelen – privaat én publiek kapitaal – effectief inzetten is er veel meer mogelijk dan de onderhandelaars in Den Haag denken”. Dit stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland in een reactie op de uitstekende groeicijfers die het CBS recent presenteerde. “Om die groei ook
Lees verder

Verkopers van huizen verhogen vraagprijs

2 juni 2017 Volgens makelaarsvereniging NVM stonden de woningen, die in het vierde kwartaal van 2016 zijn verkocht, gemiddeld 78 dagen te koop. Dat is bijna 100 dagen korter dan tijdens de piek van de crisis. Verder moeten kopers hogere bedragen bieden als zij een succesvol bod willen uitbrengen. Het verschil tussen de uiteindelijke vraag-
Lees verder

Tweede Kamer overlegt niet over de wet DBA

1 juni 2017 Vandaag zou de Tweede Kamer overleg voeren over de wet DBA maar de vergadering is uitgesteld. De Kamercommissie Financiën wil eerst inhoudelijke vragen stellen over het recent uitgebrachte rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek worden 10 opties uitgewerkt over hoe arbeidsrelaties gekwalificeerd zouden kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door
Lees verder

Orderportefeuille B & U loopt verder op

12 april 2017. In februari 2017 is de werkvoorraad in de bouw met twee tiende maand gestegen naar 8,5 maanden. Hiermee nadert de voorraad weer het topniveau van afgelopen december. De toename is volledig toe te rekenen aan een stijging in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met vier tiende maand toenam tot 9,5
Lees verder

ID kaart voor bouwsector in Frankrijk

5 april 2017. Om illegale arbeid te bestrijden, heeft Frankrijk een identificatiekaart voor alle gedetacheerde werknemers in de bouw verplicht gemaakt. Deze verplichting geldt voor buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar Frankrijk detacheren. De kaart is geldig tot het einde van de detacheringovereenkomst voor gedetacheerde werknemers. De Franse identificatiekaart vertoont qua doelstelling veel overeenkomsten met
Lees verder

0 replies on “Nieuws”