Personeelstekort loopt op

20 april 2021 – 83 procent van de bouwers heeft te maken met personeelstekorten. Bijna allemaal denken ze dat de openstaande vacatures alleen nog maar meer zullen worden en bijna de helft van de bouwers denkt dat het huidige opleidings- en kennisniveau niet goed aansluit bij de uitdagingen van de toekomst. Op het moment geeft 66 procent van de bouwers aan dat ze al enigszins een tekort aan personeel hebben. 17 procent heeft een groot tekort. Vooral tekorten in de uitvoering worden genoemd. 83 procent van bouwers ervaart een tekort of voorziet een tekort in uitvoerend personeel. Vooral de vraag naar timmermannen en projectmanagers is zeer groot. Bijna alle bouwers verwachten dat het aantal openstaande vacatures in de komende jaren gaat oplopen: 73 procent is het eens met de stelling, 20 procent zelfs zeer eens.

Wat betreft oplossingen voor personeelstekorten, zetten bouwers die nu een tekort ervaren in op het op het aannemen van onervaren krachten en hen vervolgens zelf opleiden (37 procent). Ook noemt 38 procent het opzetten van aantrekkelijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor jongeren als oplossing. Bouwers die nog geen tekort ervaren, zijn hier ook mee bezig. 21 procent doet dit om tekorten te voorkomen. Een kwart van de bouwers noemt prefab als oplossing voor tekorten.

Hoewel er zorgen zijn over personeelstekorten, lijkt de coronacrisis in ieder geval steeds minder effect te hebben op de bouw. Zo stijgt de omzet weer licht. Deze maand lag de omzet 2,4 procent hoger dan in maart vorig jaar. Meer projecten is de belangrijkste oorzaak voor omzetstijging die door bouwers werd genoemd (59 procent). Ook zijn de projecten groter, zegt 42 procent.

Het is ook terug te zien in de orderportefeuilles. Bij de aannemers in de b&u ligt die nu op 10,9 maanden. Bij de gww-aannemers is de portefeuille kleiner: daar ligt het op 7,9 maanden. Dat is wel weer een stijging vergeleken met vorige maand. In maart werden er ook weer meer ZZP’ers ingehuurd.