Nieuws

Op deze website publiceren we wekelijks nieuws dat raakvlakken heeft met onze dienstverlening. Heeft u interessant (regionaal) nieuws mail het ons en we publiceren het.

Natuurherstelwet is afgezwakt – biedt kansen

25 Augustus 2023 – Nederland is in het verleden erg enthousiast geweest met het aanwijzen van natuurgebieden voor het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er zijn 162 Natura 2000-gebieden in Nederland die vallen onder Europese regelgeving. Daarmee hebben we de regie niet meer in eigen hand. Daarnaast is er ook nog het Natuurnetwerk Nederland. Dat
Lees verder

Helft van de aannemers heeft personeelstekort

14 Augustus 2023 – Het personeelstekort in de bouw is er nog altijd ook nu de markt aan het afkoelen is. Maar dat afkoelen is nog niet te merken aan de werkgelegenheid. Het personeelsverloop ligt rond de 30 procent want werknemers zeggen hun baan op, omdat ze bijvoorbeeld elders een hogere functie of een beter
Lees verder

Hoe zit het met het woningtekort?

13 juli 2023 – Het woningtekort wordt alleen maar groter en groter en is nu al opgelopen naar 390.000. Het tekort is in een jaar tijd met 75.000 woningen toegenomen en bedraagt nu 4,8 procent van de woningvoorraad. Naast de sterke bevolkingsgroei speelt mee dat de langdurige leegstand veel minder groot is dan eerder werd
Lees verder

En wat nu met de woningbouw?

10 juli 2023 – Het kabinet-Rutte IV is niet meer en dat baart bouwpartijen grote zorgen. Bouwend Nederland is onder meer bezorgd over de voortgang op belangrijke thema’s als stikstof, de energietransitie en mobiliteit. Ons land kan zich een stilstand in welke dossier dan ook niet veroorloven. Woningzoekers kunnen niet nog langer wachten, de energietransitie
Lees verder

Wordt er gepest in de bouw?

23 mei 2023 – Jaarlijks krijgen ruim 8.000 werknemers in de bouw en infra te maken met ongewenst gedrag. Ongeveer 7 procent van alle werknemers in de bouwnijverheid (bouw, infra, metaal en techniek) heeft te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. In totaal gaat het om bijna 25.000 mensen, van de ongeveer 353.000 werknemers
Lees verder

Steuntje van de Minister

23 mei 2023 – Woningbouwprojecten die wegens de economische omstandigheden net niet rond gerekend kunnen worden, kunnen na de zomer een financieel steuntje in de rug krijgen. Minister Hugo de Jonge verwacht dat door deze “start-bouwimpuls” de bouw van 30.000 nieuwbouwwoningen “op zeer korte termijn” van start kan gaan. Per nieuwbouwwoning gaat het ministerie waarschijnlijk
Lees verder

Omgevingswet vanaf 2024

4 april 2023 – De Eerste Kamer heeft de invoeringsdatum van de Omgevingswet definitief gemaakt en zal, na 12 jaar broeden, op 1 januari 2024 worden ingevoerd. In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden alle plannen, regels, procedures en besluiten over de leefomgeving en de bebouwing daarvan verzameld. Ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Lees verder

We gaan eerder minder dan meer bouwen

23 maart – Marktpartijen moeten nauwer betrokken worden bij de plannen van minister Hugo de Jonge om komende jaren meer woningen te bouwen.  De marktsituatie is in twaalf maanden tijd volgens Job Dura van Dura Vermeer 180 graden gedraaid door onder andere trage vergunningverlening, hoge inflatie en gestegen. Kopers haken door de gestegen rente af.
Lees verder

Bouwbedrijven in problemen

7 maart 2023 – Per 1 Januari ging de grootste pensioenverhoging ooit (14,52 procent) in via BpfBouw.  Bedrijven die hun pensioenregeling bij een andere verzekeraar hebben ondergebracht moeten de indexatie zelf ophoesten. Werknemers en gepensioneerden worden gecompenseerd voor de prijsstijgingen van het afgelopen jaar en werkgevers vinden een goed pensioen van belang voor de aantrekkelijkheid
Lees verder

Forse loonkostenstijging in de bouw

13 januari 2023 – Bouwbedrijven krijgen dit jaar te maken met een loonkostenstijging van circa 5,5 procent. Vorig jaar stegen de loonkosten ook, maar minder hard. Toen ging het om een toename van ongeveer 3%. De toegenomen kosten komen grotendeels voort uit de loonsverhoging van 5 procent die in juli vorig jaar is afgesproken tijdens
Lees verder

0 replies on “Nieuws”