SNA Keurmerk

Centerpoint heeft het SNA keurmerk. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor bedrijven uit te sluiten. Op basis van de huidige wetgeving kunnen bedrijven het risico lopen dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen waaraan Centerpoint niet heeft voldaan.

VCU en NEN 4400

Bedrijven die het SNA-keurmerk mogen voeren zijn VCU en NEN 4400 gecertificeerd. Zij worden periodiek gecontroleerd. Centerpoint wordt periodiek beoordeeld op:

  • De tijdige aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Het mogelijk in strijd handelen met de Wet Minimum loon en vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontroles en controles;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk
  • De procedures die Centerpoint volgt staan beschreven in het Kwaliteitshandboek en zijn altijd gericht op de V en G van alle medewerkers.

KIWA

Om te kunnen beoordelen of Centerpoint te Rotterdam constant aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, vindt er twee- tot viermaal per jaar een inspectie plaats door de KIWA. Die inspecties moeten leiden tot voortzetting van de VCU en de NEN 4400 certificaten en de verlenging van de registratie in het SNA Register.

0 replies on “Kwaliteit”