Werken vanuit uw perspectief

In 2006 scherpt Centerpoint haar missie aan: Werken vanuit uw perspectief. Want dat is per slot van rekening in het belang van alle betrokken partijen. Opdrachtgevers willen professionals aantrekken die niet alleen aan alle functie-eisen voldoen maar ook hun talenten volledig tot ontplooiing willen brengen. En bouwprofessionals willen de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen om hun ambities te verwezenlijken. Centerpoint is daarbij de professionele intermediair die het geheel in goede banen leidt.

In 2011 bestaat Centerpoint 20 jaar. Een respectabele leeftijd. En 2011 is ook een succesvol jaar ondanks de aanhoudende crisis. Vanaf midden 2013 komt de markt weer echt in beweging. Maar men blijft voorzichtig en wil zich niet binden zolang het economisch tij onzeker is. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Detachering van bouwprofessionals neemt een (bescheiden) vlucht. Begin 2014 neemt de vraag verder toe en het marktherstel zet, ook in 2015, krachtig door. In 2016 neemt ook, voor het eerst sinds jaren, het aantal werving en selectieopdrachten weer fors toe. In 2018 bestaat Centerpoint al weer 27 jaar.

De prognoses van het EIB laten een sterk stijgend bouwvolume zien in de komende jaren. De spanning op de arbeidsmarkt zal gaan toenemen en ook dan is Centerpoint de juiste partner om vraag en aanbod te matchen.

Centerpoint steunt War Child