Verantwoorde flexibiliteit

Na iedere crisis helpt verantwoorde flexibiliteit om ons snel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Centerpoint bouwt al bijna 30 jaar, samen met haar relaties, aan die flexibiliteit en maakt en houdt een deel van uw vaste kosten variabel. En relaties zijn voor Centerpoint belangrijk. Daarom zullen wij nooit professionals benaderen die bij ons in het bestand staan en bij onze relaties werken. Dat doen we wel als daar zelf om vragen.

Iedere opdracht is uniek

Iedere opdracht is voor ons uniek en vraagt, zeker bij nieuwe opdrachtgevers, om een gedegen opdrachtintake. Wij willen niet alleen graag kennis maken met uw bedrijf maar moeten ook de exacte functie-inhoud kennen van de vacante functie en uw overige wensen en eisen. Het aantrekken van een nieuwe medewerker is, per slot van rekening, voor ieder bedrijf een forse investering.

Primair werving en selectie

Centerpoint is een werving en selectiebureau voor bouwprofessionals die een vast dienstverband ambiëren en dat doen we tegen zeer concurrerende tarieven omdat we u vragen om online een belangrijke bijdrage te leveren.  Indien u en de professional afspraken willen maken om daar eerst een detacheringsperiode aan vooraf te laten gaan is dat, wat ons betreft, altijd mogelijk. Heeft u een opdracht voor de duur van het project of een vooraf vastgestelde periode, dan selecteren wij een professional voor u die graag interim uitdagingen met beide handen aan wil pakken.

Onze unieke werkwijze

Centerpoint is geen “CV-schuiver” die u vervolgens het selectiewerk laat doen. Dat laat onze certificering ook niet toe. Onze procedures zijn anders. Bij een werving en selectie opdracht vragen wij u (online) en in minder dan 15 minuten via de Functie Indicator® aan te geven welke competenties en persoonlijke eigenschappen voor u essentieel zijn voor een goede functie-uitoefening. Het is “uw ideale kandidaatprofiel” dat wij uitvoerig met u bespreken voordat wij aan de slag gaan.

Als een vast dienstverband plaatsvindt na een detacheringsperiode heeft deze werkwijze onze voorkeur maar wij denken dat de detacheringsperiode u voldoende inzicht zal geven in de competenties van de professional om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen als u de professional zelf een dienstverband aanbiedt.

Bij detachering voor bepaalde tijd speelt de Functie Indicator®een minder belangrijke rol. Ervaring en know how van de professional des te meer want hij of zij moet immers direct kunnen meedraaien in uw team.

Professionals stellen, ook online, via de Competentie Detector, hun persoonlijke profiel samen. Ook nu worden dezelfde competenties en eigenschappen gemeten. De match tussen beide profielen is de basis voor succes. Naast de “zachte” functie eisen moet vanzelfsprekend ook 100% worden voldaan aan de “harde” functie-eisen zoals opleiding en werkervaring.

Uitgebreid resumé

Van iedere professional die wij aanbieden ontvangt u vooraf een uitgebreid resumé nadat de professional daarvoor zijn akkoord heeft gegeven. In dat resumé treft u ook de door ons getrokken referentie(s) aan, het persoonlijke advies van uw consultant, een toelichting op de profielscores en het C.V. van de professional met de laatste 10 ervaringsjaren en (indien relevant) een projectenoverzicht.

Contact opnemen

Denkt u dat Centerpoint voldoende in haar mars heeft om voor u de juiste professional te selecteren neem dan contact met ons op. Wij komen, als u daarvoor tijd vrij kunt maken, graag eerst bij u langs voor een eerste kennismaking en een opdrachtintake.

Downloads
Via deze link kunt u voor u belangrijke documenten downloaden.

Heeft u een Functieprofiel nodig?

Sommige van onze relaties willen, voor eigen gebruik, de gewenste competenties en persoonlijke eigenschappen van een bepaalde functie in kaart brengen. In dat geval kunt u, via onze website, de Functie Indicator® invullen. Deze komt vervolgens bij ons binnen en wordt geplaatst in onze database. Via onderstaand formulier kunt u ons vragen of wij het profiel vervolgens naar u kunnen doorsturen.

    Vestiging van uw keuze

    0 replies on “Bedrijven”