Betaalbare woningen komen er aan!

23 oktober 2020 – Met een financiële bijdrage van de overheid, de zogenaamde Woningbouwimpuls, kunnen vanaf 2021 ruim 51.000 woningen worden gebouwd. Daarvan vallen er 32.579 in de categorie betaalbaar. Dat is goed nieuws voor studenten, starters en senioren in de 21 gemeenten die financieel worden ondersteund. Met dank aan het Rijk, dat met de

Bouwvakkers eerder met pensioen

16 oktober 2020  – Bouwvakkers kunnen, vanaf volgend jaar, eerder met pensioen. Maar dat zal niet gelden voor UTA personeel omdat zij niet onder de zwaarwerkregeling vallen die is afgesproken in de CAO.  UTA-personeel is het er niet mee eens want zij stellen dat UTA-beroepen fysiek weliswaar minder zwaar zijn maar mentaal stukken meer. Zo’n

Miljard voor woningbouw

15 september 2020. Het kabinet steekt een extra miljard in de woningbouw. Corporaties krijgen bij de bouw van 150.000 sociale huurwoningen een korting op de verhuurdersheffing. Ook krijgen ze ruimte om middeldure woningen te bouwen. Per betaalbare woning krijgen bouwende corporaties 25.000 euro dan wel 12.500 euro terug, afhankelijk van de woningschaarste in de gemeente

Zorgen bij de Infrasector

17 juli 2020 – Faillissementen en fors banenverlies dreigen in de infrasector ondanks de twee miljard euro die Rijkswaterstaat aan werk naar voren haalt. Daarvoor waarschuwen wegenbouwers, waterbouwers en ingenieurs. Zij dringen aan op extra middelen, kortere aanbestedingsprocedures en meer onderhoudsopdrachten. Stikstof en PFAS zorgden afgelopen jaar voor flinke werkuitval in infraland. Om de gww-sector