Arbeidsmarkt wordt steeds krapper

18 maart – 2021  Als de coronacrisis wordt opgelost krijgt de bouw opnieuw te maken met flinke personeelskrapte. In de jaren 2022 tot en met 2024 zijn er dan weer 75.000 arbeidskrachten nodig. In 2020 vindt nog een bescheiden werkgelegenheids-daling plaats van 1 procent. Maar het is niet allemaal rozenkleur een maneschijn. Voor het eerst in vijf jaar tijd is de werkgelegenheid in 2020 gedaald. Totaal nam het arbeidsvolume met 6.000 arbeidsjaren af. Vooral uitzendkrachten en zelfstandigen moesten het ontgelden. In die groep daalde het volume met 4.000 arbeidsjaren. Bij vaste werknemers gaat het om een krimp van 1.000 arbeidsjaren. Ook de vacaturegraad is vanaf het hoogtepunt in 2019 tot aan september met een kwart gedaald. In 2021 zal deze neerwaartse spiraal doorzetten. Vooral de utiliteitsbouw wordt hard geraakt, zo verwacht het EIB. Daar wordt een verlies van 8 procent verwacht. Woningbouw en GWW krimpen beiden met 5,5 procent. Alleen in de onderhoudssector is sprake van herstel.

De daling houdt bovendien niet lang aan. Als de coronacrisis in 2021 wordt beteugeld, zal er direct een sterk herstel van de bouwproductie plaatsvinden, voorspelt het bureau. Mede ondersteund door duurzaamheidsmaatregelen groeit de productie vanaf 2022 weer met gemiddeld 5 procent per jaar.

Ook de werkgelegenheid neemt dan weer fors toe. In drie jaar tijd groeit dit met 34.000 arbeidsjaren tot 474.000. De werkgelegenheid komt dan in 2024 dan zelfs boven het niveau van 2019 uit. Omdat er ook veel uitstroom van personeel is door arbeidsongeschiktheid en pensionering zal er weer krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. In drie jaar tijd zijn er dan totaal bijna 75.000 arbeidskrachten nodig, voorspelt het EIB. Vooral de  werkgelegenheid in de flexibele schil zal flink groeien, met in totaal 20.000 arbeidsjaren.

Een gedeelte van deze vraag moet opgevangen worden door leerlingen van opleidingen. Volgend jaar kan het aantal BBL-leerlingen kortstondig terugvallen, maar het EIB verwacht dat de instroom samen met de groei van de werkgelegenheid ook uiteindelijk weer toeneemt.  Opleidingen (voornamelijk mbo, maar ook hbo en wo) leveren de komende vier jaar voor bijna 50.000 arbeidskrachten aan nieuw aanbod op.