Alleen “bouwstop” in Amsterdam

6 april 2021 – Dat de gemeente Amsterdam moet bezuinigen door de coronacrisis heeft gevolgen voor de nieuwbouw. Dat lijkt in andere grote steden minder te spelen.

Uit een rondvraag van Cobouw bij de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere, blijkt dat daar (nog) geen sprake is van bezuinigingen. Wel is de druk van de coronacrisis te voelen. De coronacrisis heeft een grote impact op de gemeentelijke financiën, maar dit is in 2020 relatief beperkt gebleven door compensatie vanuit het Rijk. Er worden dan ook in Rotterdam geen grootschalige bezuinigingen of lastenverzwaringen doorgevoerd.

In Almere gaat de bouw ook gewoon door en ook in Utrecht is er geen sprake van bezuinigingen.  Maar de gemeente Utrecht ervaart wel een flinke druk op de ambtelijke organisatie op het gebied van bouwprojecten.

In algemene zin staat de capaciteit op veel plaatsen in Nederland onder druk. Ook vanuit andere steden komen geluiden dat projecten langer blijven liggen dan wenselijk is omdat de ambtelijke capaciteit op is bij de gemeenten.

Het is lastig voor gemeenten om de juiste mensen aan boord te krijgen en er zijn ook veel lokale belangen van bijvoorbeeld omwonenden die invloed hebben op het gemeentelijke proces. Daarin zijn gemeenten doorgeschoten, want op deze manier krijg je nooit de productie omhoog. Maar Gemeenten kunnen onderdelen van het proces ook bij marktpartijen neerleggen. Ook zij kunnen stedenbouwkundige plannen maken en de bouwstenen voor een omgevingsvergunning aanleveren.

Het Rijk zou daarnaast meer moeten aansturen. Het moet duidelijke kaders stellen over de aantallen woningen waar de regio’s mee aan de slag kunnen. Daar zouden ook de middelen voor moeten worden vrij gemaakt. Het gaat dan minder ten koste van de  begroting van Gemeenten en er zit druk op omdat er afspraken zijn gemaakt. En vervolgens gaat het tempo omhoog.

Ook Rotterdam geeft aan flink te blijven investeren in de stad. Dit is ook nodig gezien de groei van de stad. De jaarlijkse investeringsruimte bedraagt circa 100 miljoen euro en is en blijft beschikbaar voor het doen van nieuwe investeringen in de stad.