Aantal bouwplannen groeit

11 juni 2021 – Het woningtekort zal de komende jaren niet zo sterk oplopen als gedacht. Oorzaak: hogere sterfte, minder migratie maar ook meer nieuwbouw dan verwacht. Er is op dit moment een tekort van 279.000 woningen. Vorig jaar werd het tekort nog op 331.000 geschat. Toen werd ook gedacht dat het tekort in 2025 zou pieken op 418.900 woningen maar de nieuwe verwachting is dat het woningtekort een jaar eerder het hoogtepunt bereikt: in 2024 op 316.700 woningen.

De vermindering van het tekort hangt voor een deel samen met de hoge woningproductie. Ondanks corona werd in 2020 de woningvoorraad uitgebreid met 74.600 woningen. In de eerste drie maanden van 2021 zijn er 21.400 woningen bijgekomen, waarvan 19.000 nieuwbouwwoningen. Een stijging van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Bij projectontwikkelaars liggen er plannen voor 961.300 woningen.  Daarvan zijn er 335.000 hard. Voor de korte termijn (tot 2025) zijn er 257.200 hard. Dat zijn er gemiddeld 64.300 per jaar. Ook voor de langere termijn is er een toename van het aantal harde plannen. Met deze plannen is er juridische zekerheid dat een project kan worden uitgevoerd.