Geen goede vooruitzichten voor de nieuwbouw??

4 maart 2021.  Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale gebouwen ook wel in de volksmond BENG genoemd. De regels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan het opwekken van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Maar er zijn problemen rondom de BENG-certificering waardoor er een groot tekort dreigt aan EP-adviseurs.  De nieuwbouwproductie kan er zelfs stil door komen te liggen.  Vergunningsaanvragen worden stilgelegd omdat er slechts 575 EP- adviseurs zijn opgeleid en er nog duizend in het traject zitten om hun papieren te halen. Zonder diploma kunnen deze (voormalige) EPC-adviseurs gebouwen niet meer keuren. Maar het gaat tergend traag. Al maanden kampen de opleidingsinstanties met problemen maar ook hebben adviseurs zich verkeken op het examen dat voor velen pittiger is dan gedacht.