Zorgen bij de Infrasector

17 juli 2020 – Faillissementen en fors banenverlies dreigen in de infrasector ondanks de twee miljard euro die Rijkswaterstaat aan werk naar voren haalt. Daarvoor waarschuwen wegenbouwers, waterbouwers en ingenieurs. Zij dringen aan op extra middelen, kortere aanbestedingsprocedures en meer onderhoudsopdrachten.

Stikstof en PFAS zorgden afgelopen jaar voor flinke werkuitval in infraland. Om de gww-sector in moeilijke tijden hulp te bieden, boog de zogeheten taskforce Infra zich over de mogelijkheden om projecten naar voren te halen.

Tot 2022 komt er, voor ongeveer 2 miljard euro, aan werk eerder op de markt. Maar het is niet genoeg. Bovendien moet de Raad van State zich nog uitspreken over bezwaren die zijn ingediend. Daaronder de bezwaren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zich verantwoordt op het gebied van de stikstofemissie en -compensatie per project. Mocht dat negatief uitvallen en die kans is aanwezig dan vertragen deze projecten alsnog.