Omgevingswet uitgesteld !

3 Februari 2022 – De bouwsector krijgt meer lucht doordat minister Hugo de Jonge de invoering van de Omgevingswet uitstelt met een paar maanden en wordt verschoven naar oktober 2022 en misschien naar 1 januari 2023. Er is nog minstens een half jaar extra nodig om het digitale systeem op orde te krijgen anders ontstaat er vertraging in de vergunningverlening.

Maar het zijn niet alleen de ict problemen. Er is ook gebrek aan capaciteit door de coronacrisis, door de stikstofproblematiek. En dan spelen ook deĀ  gemeenteraadsverkiezingen nog een rol. Omdat het om een zeer grote wetswijziging gaat worden er veel meer verantwoordelijkheden neergelegd bij nieuwe gemeenteraad.

Zodra de wet wordt ingevoerd verdwijnen bestemmingsplannen en is het omgevingsplan leidend en dat plan geldt dan voor de hele gemeente.

Nu moeten bestemmingsplannen vooraf getoetst worden op onderdelen zoals lucht, water en archeologie. Onder de nieuwe wet hoeven de onderzoeken pas in een later stadium gedaan worden. Woningbouwplannen kunnen daardoor sneller starten. Maar of het in de praktijk ook zo gaat werken is de vraag.