Bouwtempo of niet?

7 oktober 2021 – Het bouwtempo blijft al een paar jaar op hetzelfde niveau en wordt niet hoger. Woningbouwers produceren al sinds september 2019 ongeveer 71.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Vlak na de financiële crisis lag de productiviteit op 45.000. De stikstofcrisis is hier voor een deel debet aan. Na mei 2019 toen die crisis begon is er een forse terugval in de vergunningverlening geweest. Daarna is het wel wat verbeterd maar de laatste twaalf maanden zijn er slechts 75.000 vergunningen afgegeven. Twee jaar geleden waren dat er nog 58.000. Het EIB verwacht dat er dit jaar 80.000 vergunningen worden afgegeven.  In 2022 en 2023 zou er volgens het EIB een “stevige” groei kunnen plaatsvinden. Dit jaar zijn er plannen voor 140.000 nieuwe huizen bijgekomen. In totaal liggen er  nu plannen voor ruim 950.000 woningen op de plank tot 2029. En daarvan zijn er 335.000 “hard”. Tot 2025 zijn er voor 257.200 woningen concrete plannen. Dat zijn er gemiddeld slechts 64.300 per jaar. Tot 2030 is er 23 miljard euro nodig om alle plannen te realiseren.