Bouwmonitor

11 augustus 2020 Na een sterke terugval van de productie en omzet in april en mei is de bouw sinds juni aan de beterende hand. Het herstel dat in juni zichtbaar was, zet in juli door. De omzet in de totale bouw lag in juli 1,5 procent onder het niveau van dezelfde maand vorig jaar.

Gww-bedrijven hebben de zwaarste klappen van de coronacrisis achter de rug. Toch kampten ze in juli nog wel met een omzetverlies van 4 procent. Woning- en utiliteitsbouwers zitten alweer op het omzetniveau van vorig jaar.

Nu bouwers na vier coronamaanden de schade opmaken, verwacht één op de vijf bouwers vanwege corona te moeten reorganiseren; nog eens 4 procent weet dat zeker.

Een kwart (24 procent) van de bouwers is pessimistisch over de toekomst. Deze groep denkt dat het virus een langdurige impact zal hebben en dat de economie in een (langdurige) recessie terecht zal komen. 13 procent van de bedrijven krijgt op dit moment steun van de overheid.

72 procent van de bouwers verwacht dat de tweede golf er daadwerkelijk aan komt. Meer dan de helft verwacht een omzetdaling tegemoet te gaan als het zover komt. Een op de drie bouwers verwacht in dat geval meer dan 10 procent omzet te gaan kwijtraken.

Op het personele vlak leidt de onrust rond corona en stikstof vooral tot het afbouwen van het personeelsbestand. 2 procent van de bedrijven heeft in juli vast personeel moeten ontslaan, 14 procent van de bedrijven ging niet verder met tijdelijk personeel en 36 procent nam afscheid van zzp’ers.

Het ziekteverzuim speelt de bouw in de coronatijd ook nog steeds parten. Het aantal bedrijven met een hoger ziekteverzuim dan normaal is volgens het onderzoek gedaald van 29 procent in juni tot 22 procent in juli.

Vooral vanwege corona, stikstof en PFAS kampt één op de tien bouwers met uitgestelde projecten. Van projecten die geannuleerd worden, zijn bedrijven in de helft van de gevallen de oorzaak. Particulieren annuleren hun bouwplannen ook nog wel, maar een stuk minder dan een paar maanden geleden. Waarschijnlijk zijn ze over de eerste schrik van corona heen.

Ondanks dat de bouwproductie niet (veel) verder wegzakt, zegt 45 procent van de bouwers te maken te hebben met productieverlies op lopende projecten. Voor een kwart van de bedrijven is het verlies minder dan 5 procent. 18 procent heeft een productieverlies tussen de 6 en 20 procent.

Leveringen van bouwmateriaal (vooral afbouwmateriaal) lopen het vaakst spaak (aandeel 45 procent), gevolgd door ziekteverzuim (24 procent) en het effect van coronamaatregelen (20 procent). Een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten wordt door 10 procent gemerkt.