Bouwkosten nemen eind 2020 sterk af.

18 juni 2020 – De bouwkosten gaan eind 2020 dalen. Begin 2020 had de bouw nog te maken had met een kostenstijging van zo’n 7,5 procent maar aan het eind van 2020 is er al sprake van een daling van 4 procent. In 2023 kan dit zelfs dalen naar -9,5 procent stelt bouwkostenbureau BDB van Arcadis.
De markt slaat om van een hoogconjunctuur naar een laagconjunctuur volgens Arcadis. Er zijn ook ontwikkelingen die juist kostenverhogend kunnen werken. Als je dit erbij optelt remt dat de ergste daling af.

Wie kijkt naar sec de loon- en materiaalkostenontwikkeling ziet nog steeds een lichte stijging voor de komende jaren. Wel is de loonkostenstijging van 0,6 procent fors lager en heeft vooral te maken met het feit dat de bouw-cao verlopen is.

Er blijft personeelsschaarste in de bouw en ook dat zorgt ervoor dat de loonkosten niet echt zullen gaan dalen. Voor materiaal wordt er een stijging verwacht van 0,7 procent. Dat is ook fors lager dan de gemiddelde stijging van 2,0 procent in de afgelopen 35 jaar. Er blijft de komende jaren vraag naar woningen en dat zorgt ervoor dat ook de materiaalkosten licht blijven stijgen.