Wet Kwaliteitsborging Bouwen

23 april 2020 – Minister Ollongren van Bouwzaken wil voor de zomer bepalen wanneer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking zal gaan treden. Het maken van deze Wet is nogal vertraagd door het oponthoud van de Omgevingswet maar er is ook een gebrek aan proefprojecten.

Als de nieuwe wet ingaat moeten bouwbedrijven aantonen dat ze bouwen volgens de voorschriften van het Bouwbesluit. Dat kunnen ze doen door daarvoor kwaliteitsborgers in te zetten. Maar zijn er voldoende “borgers”? De Minister denkt van wel en gaat daarbij af op de signalen die ze van de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland krijgt. Op dit moment zijn er 200 gecertificeerde kwaliteitsborgers. Eerder werd het aantal benodigde borgers geschat op 850.