Weer 19 restauratievaklieden opgeleid en aan de slag.

8 januari 2021 – Ondanks zijn duizenden monumenten was er in de regio Amsterdam geen opleiding voor restauratietimmerman of -metselaar. Maar in 2019 is de NCE-opleiding (Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) Specialist Restauratie Timmeren/Metselen van start gegaan en deze heeft nu een groep van 19 vaklieden, die werkzaam zijn bij 11 Noord-Hollandse restauratiebouwbedrijven, met succes opgeleid.

Amsterdam is de stad met ruim 9.500 rijks- en gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft Zaandam honderden monumenten, waarvan een groot deel opgetrokken in traditionele Zaanse houtbouw. Er was dan ook ruim voldoende animo om de NCE-opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen naar Amsterdam te halen.”

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen, gesteund door de minister van OCW en vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector.