Wachtgeld na frauduleuze praktijken?

7 december 2012

Dat staatssecretaris de heer Verdaas niet de volledige waarheid heeft gesproken tijdens zijn gesprek met de formateur heeft geresulteerd in het aanbieden van zijn ontslag aan Hare Majesteit de Koningin.

De vraag rijst of de VVD en de PvdA haar huiswerk wel goed heeft gedaan en verder onderzoek had moeten doen naar de praktijken van de heer Verdaas. Dat hij, volgens de Minister President, meer had moeten melden tijden het sollicitatiegesprek is niet afdoende. Er liep al een onderzoek naar de heer Verdaas en daar waren beide partijen van op de hoogte. De tweede vraag die opkomt, is of de heer Verdaas aanspraak kan/mag maken op zijn wachtgeldregeling. Nederland gaat gebukt onder de grootste crisis sinds de jaren dertig.

Is het dan kies dat frauderende volksvertegenwoordigers nog steeds aanspraak kunnen maken op deze, wellicht achterhaalde, wachtgeldregeling?