Verkopers van huizen verhogen vraagprijs

2 juni 2017 Volgens makelaarsvereniging NVM stonden de woningen, die in het vierde kwartaal van 2016 zijn verkocht, gemiddeld 78 dagen te koop. Dat is bijna 100 dagen korter dan tijdens de piek van de crisis. Verder moeten kopers hogere bedragen bieden als zij een succesvol bod willen uitbrengen. Het verschil tussen de uiteindelijke vraag- en verkoopprijs is volgens de NVM nog maar 2,2%. Dat is even klein als in 1999 toen de huizenmarkt een ware hausse beleefde. Verkopers zien hierdoor kans om meer te vragen voor hun woning. In februari van dit jaar lag de gemiddelde vraagprijs 6,1% hoger dan een jaar eerder. Daarmee stijgen de vraagprijzen momenteel bijna even hard als de verkoopprijzen. Als deze trend doorzet en de stijging van de vraagprijzen die van de verkoopprijzen gaat overtreffen, zal dat een rem zetten op het aantal woningverkopen.