Tijdelijk personeel heeft voorkeur meeste werkgevers

Meer dan de helft van alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil in 2016 liever geen medewerkers in vaste dienst aannemen. Een meerderheid van hen (61,5%) verwacht dit jaar te groeien, maar 60,4 procent vindt dat er teveel risico’s zitten aan het aannemen van vast personeel. De inzet van tijdelijke flexkrachten wordt door 52,3 procent “een goede manier” genoemd om de groei van hun bedrijf te kunnen opvangen aldus een onderzoek door Timing onder 300 MKB bedrijven. De belangrijkste reden hiervoor is een toenemende behoefte aan meer flexibiliteit. Dit geldt voor 48,7 procent van de ondervraagden. Daarnaast worden de risico’s en kosten van ziekteverzuim (39,7%) en de verplichtingen van de Wet werk en zekerheid (33,7%) als belangrijkste oorzaken gezien om te kiezen voor flexibel in plaats van vast personeel.