Stijging orderportefeuille bouw

In de totale bouw is in januari de orderportefeuille met twee tiende maand toegenomen naar 7,5 maanden.
In de woningbouw steeg de orderportefeuille met drie tiende maand naar 8,5 maanden. In de utiliteitsbouw was eveneens sprake van een stijging van de werkvoorraad met drie tiende maand naar 7,5 maanden. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw bereikte de werkvoorraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis in de zomer van 2008. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in januari met drie tiende maand toe tot 8,1 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg met een tiende maand naar 6,1 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de wegenbouw met twee tiende maand naar 5,6 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand tot 5,8 maanden.