Plannen over de schutting

7 maart 2022 – Aan de onduidelijkheid over de bouwplannen voor 1,2 miljoen woningen komt binnenkort een eind. Dan kunnen we zien of provincies alle plannen aanleveren volgens nieuwe afspraken.

Vanwege problemen in de administratie en een gebrek aan landelijk overzicht zijn cijfers over de woningbouwplannen in Nederland, blijkt de  zogenoemde plancapaciteit, onbetrouwbaar. Daarnaast valt waarschijnlijk een groot deel van de plannen de komende jaren nog uit.

In bijna iedere provincie wordt de plancapaciteit op een andere manier opgeteld. De definities van wat een concreet en realistisch (‘hard’) plan is, lopen uiteen. En soms komen de perioden waarin de plannen worden opgeteld niet overeen.

Het nieuwe ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) neemt het stokje over van BZK. Het precieze beleid voor het monitoren van de plancapaciteit wordt nog uitgewerkt.