Personeelstekorten

30 juli 2021 РVoormalig bankmedewerkers aan de slag in de bouw? Dat is de gedachte achter het Stimuleringsprogramma voor Behoud van Vakkrachten. Werkgevers en vakbonden trekken daarom 10 miljoen euro uit om deze gedachte  vorm te gaan geven. Het initiatief heeft een looptijd tot eind 2022.

Tijdens de vorige crisis hebben duizenden medewerkers de bouw verlaten en toen de economie weer aantrok keerden de meesten van hen niet meer terug met als gevolg een (nog steeds) onverminderde behoefte aan nieuw personeel. Naast behoud van bestaande medewerkers is een belangrijke pijler van het programma het binnenhalen van arbeidskrachten: zowel jongeren als zij-instromers.

Bouwend Nederland is al bezig met het traject Van Bank naar Bouw. Dit om boventallig bank- en verzekeringspersoneel om te scholen tot UTA-functies als calculator of BIM modelleur.

Opleidingsmodules voor verschillende niveaus en beroepsgroepen zijn een belangrijk onderdeel van het stimuleringsprogramma. Mensen van buiten de bouw hoeven niet eerst een hele opleiding te volgen maar een stukje zodat ze daarmee direct aan de slag kunnen.  Naast werkenden die een overstap naar de bouw willen maken zijn er ook kansen voor mensen zonder baan die graag weer aan de slag willen. Dat vraagt om een regionale benadering en een goede samenwerking met opleidingsbedrijven.