Orderportefeuille bouw herstelt licht

13 juni 2013

De bouwsector is er wat orders betreft iets beter voor komen te staan, blijkt woensdag uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Zowel de orders voor woningen als bedrijfspanden lieten in april een lichte stijging zien. In de woningbouw steeg de werkvoorraad met 0,2 maand naar 5,3 maanden. En dat is goed nieuws!

Voor bedrijfspanden werd een stijging gemeten van 0,4 maand naar 5,4 maanden. In de grond-, water- en wegenbouw hadden bedrijven in april juist nog minder orders dan in maart.

In maart was in de sectoren voor woningen en bedrijfspanden nog sprake van een afname van de werkvoorraad ten opzichte van de voorgaande maand. In die maand werd het laagste niveau gemeten sinds de start van de metingen in 1986.