Omzet GWW in 2016 teruggelopen

2 maart 2017 De Nederlandse economie ontwikkelt zich positief en de bouw draagt daar een behoorlijk steentje aan bij. Maar dit geldt niet voor alle sectoren. Ook profiteren kleine(re) bedrijven meer dan grote van de economische opleving, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouwomzet is in het vierde kwartaal van 2016 met 7,3 procent gestegen. Daarmee groeide de omzet – vergeleken met een jaar eerder – al voor het negende kwartaal op rij. Over geheel 2016 is de bouwomzet met 6,3 procent toegenomen. Dit is de grootste groei sinds 2008. Bedrijven in de algemene b&u behaalden de hoogste groeicijfers. Per saldo nam de omzet voor deze bedrijven met 9,3 procent toe. Met een omzetgroei van 6,9 procent presteerden grote bedrijven (100 of meer werkzame personen) hier het minst.

In de infrasector ging het minder goed. GWW-bedrijven zagen de omzet het afgelopen jaar met 1,9 procent teruglopen. Dit werd veroorzaakt door mindere resultaten van grote GWW-bedrijven. Al vijf kwartalen achtereen laten deze bedrijven lagere omzetten ten opzichte van een jaar eerder zien. In 2016 staat de teller uiteindelijk op min 7,4 procent. Kleine (tot 10 werkzame personen) en middenbedrijven in de infra-sector (10 tot 100 werkzame personen) zagen de omzet vorig jaar toenemen. Kleine bedrijven zagen hun omzet daarentegen juist sterk (12 procent) toenemen. Ook middenbedrijven (10 tot 100 werkzame personen) deden het goed met een groei van 9,7 procent.