Ombouw kantoren levert veel werk op.

4 mei 2015

Het ombouwen van kantoren, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen naar woningen via een speciale regeling levert de bouwsector voor miljoenen euro’s aan extra werk op. Dat blijkt uit berekeningen die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepresenteerd.

Door ombouwwoningen vrij te stellen van het woningwaardestelsel en een verhuurderheffing zouden investeerders eerder tot ombouw overgegaan. Dit komt doordat opbrengsten uit verhuur toenemen, terwijl de kosten dalen. In het meest gunstige geval zullen door de regeling op jaarbasis 1.800 woningen worden gerealiseerd, wat de bouwsector de komende jaren voor 140 miljoen euro per jaar aan extra werk oplevert. Daarbij zou de werkgelegenheid met circa zevenhonderd voltijdbanen toenemen, zo berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Vooral het ombouwen naar kleinere huurwoningen in zogenoemde drukgebieden zal toenemen, zo verwacht het EIB. In andere gebieden worden vaak onvoldoende opbrengsten gegenereerd om het ombouwen rendabel te maken. De vrijstelling op de verhuurderheffing gaat gepaard met een inkomstenderving voor de overheid.

Minister Stef Blok (Wonen) liet onderzoeken wat de effecten zijn van de vrijstellingen op het ombouwen naar huurwoningen. Hij deed dat op verzoek van VVD en PvdA. Het gaat Blok en de Kamer niet alleen om het tegengaan van lege bedrijfsgebouwen, maar ook om (iets) duurdere huurwoningen te realiseren. Daar bestaat een groot tekort aan. Het huidige stelsel bepaalt via punten dat een woning onder de 710 euro huur per maand een sociale huurwoning is. Daarvoor komen alleen mensen in aanmerking die minder dan 35.000 euro per jaar verdienen. Veel mensen die net iets meer verdienen, kunnen terecht in de vrije huursector. Maar daar zijn de huurprijzen soms weer veel te hoog. En dat is allemaal goed nieuws!!