Seinen op Groen voor Kwaliteitsborging

26 november 2021 – De Wet kwaliteitsborging voor de bouw is door de Eerste Kamer en wordt doorgestuurd naar de Raad van State.

Bij de Eerste Kamer zijn er nog altijd zorgen over enkele onderdelen van de wet maar nu ze hebben ingestemd met de onderliggende Algemene Maatregel van Bestuur is invoering van de wet weer een stap dichterbij. Dat wil niet zeggen dat de wet per definitie ingaat op 1 juli 2022, zoals de bedoeling is. Aan de wet wordt al jaren gesleuteld. De vier grootste steden van Nederland zijn nog altijd niet gerust op een goede afloop. Zij vrezen onder meer voor teruglopende inkomsten. Bouwend Nederland is op haar beurt bang dat de aansprakelijkheid over alle bouwfouten ten onrechte op het bordje van aannemers komen te liggen. Ook Vereniging Eigen Huis is nog niet enthousiast. Die vreest dat de bouwkwaliteit helemaal niet verbetert, terwijl dat wel de bedoeling is.