Informatie over stikstofvrijstelling

22 juli 2021  Opdrachtgevers kunnen nog steeds een stikstofberekening aan het Ministerie ook al bestaat er sinds kort een vrijstelling voor de bouw. Er is geen natuurvergunning of omgevingsvergunning op het gebied van stikstof nodig is voor de aanleg en bouw van projecten. Voor de gebruiksfase blijven ze wel verplicht. Gebruikers zijn bijvoorbeeld automobilisten die over een nieuwe snelweg rijden of huizenbewoners. Ook moet een initiatiefnemer van een project bij de vergunningaanvraag gaan onderbouwen dat de werkzaamheden tijdens de bouwfase onder de reikwijdte van de vrijstelling vallen.

Het terugdringen van stikstofdepositie in de bouwfase met bijvoorbeeld emissievrij materiaal wordt door deze vrijstelling mogelijk minder urgent voor bouwers. Maar het wordt, zodra de nieuwe Omgevingswet in gaat wel verplicht om emissiebeperkende maatregelen te nemen.

Voorbeelden van activiteiten die onder de vrijstelling vallen zijn de bouw en sloop van woningen, utiliteitsgebouwen, bruggen en viaducten, aanlegactiviteiten voor duurzame energieopwekking en grond-, weg- en waterbouw. Hieronder vallen ook alle bijbehorende vervoersbewegingen.