Kwaliteit in de bouw verbeteren

2 november 2021 – Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Bouwers zijn straks verplicht een onafhankelijke gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. De Wet Kwaliteitsborging Bouwers gaat stapsgewijs in vanaf 1 juli 2022.