Komt de stikstof wet er?

10 december 2020  De bouw- en infrasector is opgelucht dat de stikstofwet vandaag zo goed als zeker aangenomen wordt. Het is niet genoeg om de hele sector vlot te trekken maar een gedeelte van de projecten zou in ieder geval van start kunnen.

Het gaat allemaal om de drempelwaarde en die komt er maar niet. Maar er komt nu wel een vrijstelling voor de sloop- en bouwfase. Voor de infrasector is dat bij lange na niet genoeg. Maar het water staat de bedrijven aan de lippen en met deze wet kan er in ieder geval wat werk worden verzet want bij aanleg van woningen is er ook voorbereidend infrawerk nodig.

Lange tijd leek het erop dat het voorstel van Minister Schouten het niet zou gaan halen totdat de SP over stag ging als de  emissiereductie van 26 procent in 2030 plaats zou maken voor een reductie van 50 procent in 2035.

Het gezicht achter de huidige stikstofcrisis, Johan Vollenbroek zegt dat van strengere stikstofmaatregelen het de bouw is die kan profiteren. De bouw doet het volgens de milieuactivist hartstikke goed. Op deze sector heeft hij niets aan te merken. Integendeel: de ambitie van de branche om binnen tien jaar 80 procent van de stikstofuitstoot te reduceren, juicht hij toe. “Wij geloven dat de sector dit kan waarmaken. Daarom laten we de bouw met rust. Onze strijd focust zich vooral op de luchtvaartsector, de gewone industrie en de vee-industrie.

Van strengere maatregelen gaat de bouw juist profiteren, gelooft Vollenbroek. “Als er genoeg stikstof wordt gereduceerd, mag er van mijn part een goede drempelwaarde worden ingevoerd. Die kan zodanig zijn, dat er voor geen een project meer een vergunning nodig is. De bouw draagt voor zo’n klein percentage bij aan de totale uitstoot, dat dit prima te regelen is.”

Vollenbroek gelooft dat de bouw en de actievoerende milieugroepen elkaar een handje kunnen helpen. Halverwege december worden de nieuwe stikstofplannen van minister Schouten in de Kamer behandeld en volgens hem is dit een mooi moment om samen op te trekken. Hij nodigt de sector uit samen met hem ten strijde te trekken tegen het wetsvoorstel.