GWW orders toegenomen

15 maart 2022 – De werkvoorraad binnen de grond- en waterbouw is in januari gestegen naar 8,5 maanden. Ook binnen de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad toe. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de maand januari. De werkvoorraad voor de totale bouwsector is in januari met één tiende maand gestegen ten opzichte van december en kwam uit op 10,4 maanden.

Binnen de b&u-sector is de werkvoorraad met één tiende maand gestegen naar 12,1 maanden. De orderportefeuille voor de woningbouw bleef gelijk op 13,2 maanden. In de utiliteitsbouw kwam de werkvoorraad uit op 10,5 maanden, een stijging van twee tiende maand. In de wegenbouw bleef de orderportefeuille gelijk met 6,4 maanden. Wel steeg de werkvoorraad in de grond- en waterbouw met drie tiende maand naar 8,5 maanden. Voor de totale gww-sector bleef de werkvoorraad gelijk vergeleken met december (7,3 maanden).

Bij ongeveer de helft van de bedrijven stagneerde de hoeveelheid werk. Binnen de b&u-sector was een gebrek aan personeel hiervoor de belangrijkste oorzaak. De gww’ers noemen twee andere oorzaken: een gebrek aan orders en een tekort aan materialen. Bij één op de tien bedrijven was de productie in de afgelopen drie maanden afgenomen. Bij 15 procent van de bedrijven was de productie juist toegenomen. Een kwart van de bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting de komende drie maanden zal toenemen. Minder dan 5 procent van de respondenten verwacht een afname van personeel.