Mannen Werken Vaker Parttime

22 januari 2013 Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kiezen mannen er steeds vaker voor om in deeltijd te gaan werken. Ten opzichte van 2001 is het aantal mannen met een deeltijdbaan met 5 procent gestegen naar 17 procent. Vooral het aandeel jonge werkende mannen

Lees meer

De Werkloosheid is weer verder toegenomen

17 januari 2013 De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19.000 en kwam uit op 571.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal WW-uitkeringen is gestegen met 18.000, het totaal bedraagt nu 340.000. Vooral het aantal WW uitkeringen in de bouw

Lees meer

Krijgt Nederland meer invloed in Europa?

14 januari 2013 Met een eventuele aanstelling van minister Dijsselbloem tot voorzitter van de Eurogroep is er weer enige commotie in het parlement ontstaan. Enkele partijen zijn voorstander maar zowel de SP als de PVV zijn tegenstander. Het argument van de PVV is dat Nederland op deze wijze zich niet

Lees meer

Een nieuw jaar en dus…… nieuwe kansen

29 december 2012 We staan op de drempel van 2013. Zou het ook de drempel zijn van een opleving van de bouwactiviteiten in Nederland. Het staat vast dat we nu toch wel het ergste achter de rug hebben. Maar of 2013 al voor meer werkgelegenheid gaat zorgen is nog maar

Lees meer

Record aantal faillissementen in 2012

19 december 2012 Het aantal faillissementen van bedrijven en privépersonen komt dit jaar uit op ruim 12.000, een toename van 21 procent ten opzichte van 2011. Daarmee is het trieste record van 2009 verbroken. De malaise is het grootst in de bouwsector. Dit jaar hebben 2047 bouwbedrijven noodgedwongen de deuren

Lees meer

Bouwproductie in 2013

17 december 2012 Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht voor 2012 en 2013 een verdere terugval in de bouwproductie.  De maatregelen uit het regeerakkoord en het eerder gesloten lente-akkoord hebben geen positief effect op de productie. Uit de berekeningen blijkt dat het EIB pas een herstel voorziet vanaf

Lees meer

Wachtgeld na frauduleuze praktijken?

7 december 2012 Dat staatssecretaris de heer Verdaas niet de volledige waarheid heeft gesproken tijdens zijn gesprek met de formateur heeft geresulteerd in het aanbieden van zijn ontslag aan Hare Majesteit de Koningin. De vraag rijst of de VVD en de PvdA haar huiswerk wel goed heeft gedaan en verder

Lees meer

Werkloze 50-plussers

3 december 2012 Veel aandacht gaat in de media uit naar de werkloosheid onder jongeren. Er wordt zelfs gesproken over een verloren generatie. De geschiedenis leert echter dat jongeren de opgelopen achterstand in hun carrière snel weer inlopen als de economie aantrekt. Oudere werklozen hebben echter veel grotere problemen om

Lees meer

Het wordt tijd!

23 november 2012 Het wordt tijd! Het kabinet zal nu een doorbraak moeten forceren om de bouw- en woningmarkt te redden. “Eindelijk” laat het VNO-NCW van zich horen uit monde van voorzitter Wientjes. Hij doet daartoe een oproep in het Financieel Dagblad van aanstaande zaterdag. De bouw in Nederland zit

Lees meer

Werkloosheid in de bouw neemt toe maar in het openbaar bestuur juist af. Is dat even merkwaardig!!!

15 november 2012 In Nederland is de werkloosheid in oktober gestegen naar 6,8%. Vooral meer 45-plussers zijn werkloos. Er worden minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. In oktober waren 536.000 mensen werkloos. In de afgelopen 3 maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 per maand gestegen. Ruim de helft hiervan

Lees meer

Weer 250 miljoen weg aan werkgelegenheid

13 november 2012 De werkgelegenheid in de bouw is nu ook al een ruilmiddel geworden van het kabinet. Dat er nauwelijks geïnvesteerd wordt in de bouw is treurig, dat er geen stimulerende maatregelen genomen worden is extra treurig maar dat er nu ook nog eens 250 miljoen uit die geplande

Lees meer

Krijgen we wederom verkiezingen?

9 november 2012 Het nieuwe kabinet staat voor een zeer moeilijke opgave. Na het tekenen van het regeerakkoord komt de ene onzekerheid na de andere bovenwater. Hoe staat het nu met de inkomensafhankelijke zorgpremie, nivelleren zonder dat dit iets oplevert, een achterban van de VVD die in rep en roer

Lees meer

Onderzoek ontwikkelingen arbeidsmarkt

2 november 2012 In september hebben wij een arbeidsmarktonderzoek gehouden. Een groot aantal professionals en opdrachtgevers heeft aan dit onderzoek deelgenomen. De uitkomsten hebben we verwerkt in een rapport. Enkele opvallende conclusies zijn: Zowel professionals als opdrachtgevers verwachten een structureel tekort aan uitvoerend personeel Opdrachtgevers besteden veel aandacht aan boeien

Lees meer

Onze excuses

30 oktober 2012 We hadden hoge verwachtingen van onze nieuwe website. Helaas moeten we die nu bijstellen. Door tal van technische problemen met updates van Carerix, onze softwareleverancier, zijn niet alle vacatures te zien en werkt o.a. het sollicitatieformulier niet goed. Bovendien wilden we op 1 november a.s. weer van

Lees meer

OZB weer omhoog

26 oktober 2012 In 227 gemeenten is dit jaar de OZB met meer dan 5% gestegen. In slecht 3 gemeenten is het tarief verlaagd. Deze cijfers meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste stijging vindt men in de Lingewaard. Met meer dan 60%. In doorsnee voelen de huiseigenaren

Lees meer

Goede voornemens

22 oktober 2012 Het laatste kwartaal van het jaar is weer aangebroken. Voor velen een tijd van bezinning en reflectie. En een goed moment om na te denken over het komende jaar. Ter inspiratie hierbij een lijst van de meest voorkomende goede voornemens: Afvallen en meer bewegen Spaarzamer met geld

Lees meer

AOW leeftijd omhoog

8 oktober 2012 De AOW-leeftijd zal sneller omhoog gaan dan eerst gepland. Dat is een van de maatregelen die VVD en PvdA willen invoeren, dit om de afschaffing van de forensentaks en de langstudeerboete mogelijk te maken. De AOW-leeftijd zal in 2018 op 66 jaar komen te liggen. Dat is

Lees meer

Uitzenduren weer gedaald

3 oktober 2012 De uitzendbureaus mogen best wel gezien worden als de graadmeter van de economie. En het ziet er nog niet goed uit! In week 33 tot en met 36 daalde het aantal uitzenduren met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De technische sector in zijn algemeenheid

Lees meer

Nieuwe website

25 september 2012 De nieuwe website is geboren en daar zijn we best trots op. Maar hij zit redelijk complex in elkaar. Zeker aan de “achterkant” zoals ze dat kennelijk noemen. Daar wordt hard aan gewerkt maar we wilden hem u niet onthouden. In de komende maanden zullen er meer

Lees meer

Recessie

13 september 2012 Na drie kwartalen waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) is gedaald, verkeert de Nederlandse economie begin 2012 in een recessie. De bouwproductie daalt al sinds het tweede kwartaal van 2011 – na een korte opleving volgend op een periode van productiedaling. Nu de daling van de bouwproductie

Lees meer

Prijsontwikkeling en orderportefeuille bouwbedrijven

4 september 2012 Ruim de helft van de bouwbedrijven beoordeelt de omvang van de orderportefeuille als klein; van het overige deel vindt het merendeel de orderpositie normaal. Verreweg de meeste bouwbedrijven verwachten dat hun prijzen de komende maanden niet zullen stijgen of dalen.

Lees meer

Vrouwen in de bouw

2 september 2012 Slechts 5% van de werknemers in de bouw is vrouw. Het grootste deel van de vrouwen in de bouw werkt in administratieve ondersteunende rollen. Jaarlijks studeren er zo’n 400 vrouwen af in de bouwkunde. Maar in de top van het bedrijfsleven in de bouw zijn ze nauwelijks

Lees meer

Vergrijzing in de bouw

25 augustus 2012 Onder de werkende mannen zijn voor het eerst meer vijftigers dan dertigers. In de bouw is de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking al sinds 2010 boven de veertig. De jongste cijfers van het CBS laten zien dat de vergrijzing van het werkend deel van de bevolking sterk

Lees meer