Het UWV verwacht dat het aantal vacatures in de bouw dit jaar zal stijgen naar 48.000

30 mei 2018 De stijging van 45 procent ontstaat door het grote aantal werknemers dat nodig is voor het verduurzamen van de economie. Over de hele breedte is er nu een personeelstekort in de bouw, meldt het UWV woensdag. “Gekwalificeerde elektriciens, installatiemonteurs, bouwkundig tekenaars en ingenieurs zullen moeilijker voorhanden zijn.

Lees meer

Orderboeken lopen verder vol in de wegenbouw

3 mei 2018 De werkvoorraad in de wegenbouw blijft verder stijgen. In maart namen de orderboeken van wegenbouwers toe met vier tiende maand tot 6,2 maanden. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het EIB. Ook in de GWW was er sprake van een stijging, met drie tiende maand tot 7,8

Lees meer

Veel bouwers failliet door hoge kosten

12 april 2018 Bouwprojecten in het hele land dreigen stil te vallen door stijgende bouwkosten. “Er is vrees voor een reeks faillissementen van bouwbedrijven”, stelt de branchevereniging. Projectontwikkelaars overwegen hun werkzaamheden op een laag pitje te zetten tot de kosten weer dalen. Nu de economische crisis in Nederland voorbij is,

Lees meer

Personeel niet aan te slepen

5 april 2018 Het houdt niet op. Het aantal openstaande vacatures in de bouw is in het vierde kwartaal van 2017 met 11 procent gestegen. Per duizend banen zijn er 46 vacatures. Dat becijferde het EIB onlangs op basis van gegevens van het CBS. De personeelsnood bereikt de hoogte van

Lees meer

Bouw groeit harder dan verwacht

29 maart 2018 De bouwproductie loopt sneller op dan verwacht, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 groeide de bouwproductie al met 5,7 procent. Eerder dacht het EIB nog dat de bouw op een groei van 5 procent uit zou komen. In januari was de bouwproductie al 10

Lees meer

Lichte stijging in werkvoorraad bouw

22 maart 2018 Uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2018, waar ongeveer 275 hoofdaannemingsbedrijven hun medewerking aan verleenden, is gebleken dat de werkvoorraad in de bouw in januari opnieuw is toegenomen tot 9,4 maanden totaal. Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw

Lees meer

Het aantal doden in de bouw is historisch hoog

14 maart 2018 In 2017 kwamen er 20 mensen om door bouwwerkzaamheden. Dit zijn er 4 meer dan het jaar daarvoor en 11 meer dan in 2015. In het teken van de tweede ‘bewust veilig dag in de bouw’ blijkt dat de sector nog een lange weg te gaan heeft

Lees meer

Gemeente kan worden vervolgd na slecht wegonderhoud

28 februari 2018 Gemeenten kunnen worden vervolgd als zij wegen niet goed onderhouden en als gevolg daarvan een strafbaar feit gebeurt. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak waarbij de gemeente Stichtse Vecht werd veroordeeld wegens dood door schuld na een ongeval in 2009, waarbij twee mensen om

Lees meer

Ondanks personeelstekort toegenomen omzet bouwsector

22 februari 2018 De omzet is vorig jaar met 5,7 procent toegenomen. Het was het vierde jaar op rij dat de bouwsector groeide, blijkt uit cijfers van het CBS. De werkgelegenheid nam toe maar het was moeilijk om de juiste mensen te vinden. In de B&U sector scoorde het best

Lees meer

Is de jacht op de bouwvrouw eíndelijk geopend?

19 februari 2018 Het aandeel van vrouwen, inclusief kantoorpersoneel, in de bouw- en infrasector ligt al jaren op slechts 9 procent. Er komen wel vrouwen bij, maar er wordt te weinig gedaan om deze vrouwen te behouden. Door meer flexibiliteit, lichte aanpassingen op de werkvloer zoals veiligheidshelmen op maat laten

Lees meer

Het personeelstekort blijft toenemen

15 februari 2018 Het gebrek aan personeel, blijft verder toenemen. Zo’n 20 procent van de bouwbedrijven geeft aan daar last van te hebben. Een jaar geleden was dat ongeveer 7 procent. Dat blijkt uit een meting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Met name in de burgerlijke- en

Lees meer

Geen boete bij inhuren van zzp’ers

13 februari 2018 Met de Wet DBA is geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Deze wet leverde veel onrust onder ZZP’ers en opdrachtgevers op. Het kabinet zet in op een nieuwe wet die per 1 januari 2020 in werking zal treden. Totdat

Lees meer

ZZP-er ziet niets in nieuwe plannen van de regering

24 januari 2018 ZZp-ers in de bouw, bij monde van Zelfstandigen Bouw, zien niets in de plannen van het kabinet om de Wet DBA te vervangen door een opdrachtgeversverklaring. De belangenvereniging van ZZp’ers in de bouwsector vindt dat het niets oplost en alleen maar zorgt voor meer administratieve lasten. De

Lees meer

Bouwtechtrends 2018

9 januari 2018 Goed nieuws: de groei in de bouw zet door. Meer huizen, meer kantoren en 2 miljard extra voor de infrastructuur. Onderstaand enkele interessante technologische ontwikkelingen voor 2018 en de jaren erna. 1. Groei in de bouw zet door De bouw groeit dit jaar naar verwachting met 4,5

Lees meer

Duidelijkheid voor ZZP-ers

11 oktober 2017 Het nieuwe kabinet gooit de wet DBA de prullenbak in want die is, volgens de onderhandelaars over het regeerakkoord geflopt. “De wet DBA heeft geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt”, is te lezen in het regeerakkoord. Toch wil het

Lees meer

Productiegroei vertraagd

2 oktober 2017 Het jaar 2017 is het vierde jaar op rij waarin de bouwproductie groeit. Daardoor ontstaan er tekorten aan personeel en materialen. En dat leidt weer tot prijsverhogingen. Daardoor moeten bouwbedrijven soms duurder inkopen dan zij begroot hebben. In het tweede kwartaal van 2017 groeide de bouwproductie met

Lees meer

Bouwbedrijven verwachten lagere groei

13 september 2017 ‘Slechts’ 4 procent van de bedrijven in de bouwsector verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar meer mensen aan te kunnen nemen. Dit is een relatief lage groeiverwachting in vergelijking met andere sectoren. Dit blijkt uit een onderzoek van Manpower. De relatief lage groeiverwachting in de

Lees meer

Stijging van tijdelijk werk 2e kwartaal 2017

31 augustus 2017 In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met 4,2 procent toe. Dit is de grootste stijging na

Lees meer

Positieve ontwikkelingen

25 augustus 2017 De omzet in de bouwnijverheid steeg in het tweede kwartaal met 6,3 procent. Het waren vooral de kleine bouwbedrijven die een hoge groei behaalden. Onder aanhoudend optimisme bij de bouwers groeiden de werkgelegenheid en het aantal bedrijven in de bouwsector verder, meldt het CBS in de Kwartaalmonitor

Lees meer

Orderportefeuille bouw en infra stijgt

24 augustus 2017 De werkvoorraad in de totale bouw is in juni 2017 uitgekomen op 8,8 maanden, een toename van drie tiende maand. De orderportefeuille in de woningbouw bleef ten opzichte van mei stabiel op 9,9 maanden, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met vier tiende maand steeg naar 9,1

Lees meer

Brusselse subsidie

18 augustus 2017 Nederland krijgt dit jaar €97 miljoen subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht

Lees meer

Genoeg geld om te investeren

18 augustus 2017 De overheidsinvesteringen blijven achter. Als we álle middelen – privaat én publiek kapitaal – effectief inzetten is er veel meer mogelijk dan de onderhandelaars in Den Haag denken”. Dit stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland in een reactie op de uitstekende groeicijfers die het CBS recent

Lees meer

Verkopers van huizen verhogen vraagprijs

2 juni 2017 Volgens makelaarsvereniging NVM stonden de woningen, die in het vierde kwartaal van 2016 zijn verkocht, gemiddeld 78 dagen te koop. Dat is bijna 100 dagen korter dan tijdens de piek van de crisis. Verder moeten kopers hogere bedragen bieden als zij een succesvol bod willen uitbrengen. Het

Lees meer

Tweede Kamer overlegt niet over de wet DBA

1 juni 2017 Vandaag zou de Tweede Kamer overleg voeren over de wet DBA maar de vergadering is uitgesteld. De Kamercommissie Financiën wil eerst inhoudelijke vragen stellen over het recent uitgebrachte rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek worden 10 opties uitgewerkt over hoe arbeidsrelaties gekwalificeerd zouden kunnen worden.

Lees meer

Orderportefeuille B & U loopt verder op

12 april 2017. In februari 2017 is de werkvoorraad in de bouw met twee tiende maand gestegen naar 8,5 maanden. Hiermee nadert de voorraad weer het topniveau van afgelopen december. De toename is volledig toe te rekenen aan een stijging in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met vier

Lees meer

ID kaart voor bouwsector in Frankrijk

5 april 2017. Om illegale arbeid te bestrijden, heeft Frankrijk een identificatiekaart voor alle gedetacheerde werknemers in de bouw verplicht gemaakt. Deze verplichting geldt voor buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar Frankrijk detacheren. De kaart is geldig tot het einde van de detacheringovereenkomst voor gedetacheerde werknemers. De Franse identificatiekaart vertoont

Lees meer

Omzet GWW in 2016 teruggelopen

2 maart 2017 De Nederlandse economie ontwikkelt zich positief en de bouw draagt daar een behoorlijk steentje aan bij. Maar dit geldt niet voor alle sectoren. Ook profiteren kleine(re) bedrijven meer dan grote van de economische opleving, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De

Lees meer

Akkoord over CAO Bouwsector

Vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt met werkgevers over een cao voor de bouw- en infrastructuursector. De bonden melden onder meer overeenkomst over een loonsverhoging van 1 procent voor 2017. In 2018 komt daar nog een verhoging van 0,75 procent bij. Vanaf 1 januari 2019 gelden bovendien de

Lees meer

Dag van de Bouw 20 mei 2017

Op zaterdag 20 mei gaan de hekken weer open op tal van projecten in Nederland. Noteer deze dag alvast in uw agenda.

Lees meer

Laag verzuim onder tijdelijke krachten

3 februari 2017 Werknemers met een vast contract melden zich volgens TNO twee keer zo vaak ziek als tijdelijke krachten. Het verzuim onder de eerste groep ligt op 4 procent, terwijl het bij de tweede groep om ruim 2 procent gaat. Ook oproepkrachten, invallers, uitzendkrachten, ondernemers en zzp’ers melden zich

Lees meer

De druk is van de ketel.

2 februari 2017 Onzekerheid is nog steeds troef als het om samenwerken met ZZP-ers gaat zegt Maxime Verhagen de voorzitter van Bouwend Nederland. Staatssecretaris Wiebes had eind 2016 geschreven dat er geen naheffingen worden opgelegd behalve bij “kwaadwillendheid”. Maar wat betekent dat precies? En dat is dan ook de reden

Lees meer

Ook in Belgie groot tekort aan bouwvakkers

20 januari 2017 Niet alleen in Nederland is er een groot tekort aan bouwvakkers. Ook in Belgie zoeken bouwbedrijven naarstig naar hoger opgeleid technisch personeel, zoals ingenieurs, projectleiders of calculatoren. De bouwsector In Belgie heeft men, net als in Nederland, bovendien te kampen met een algemeen personeelstekort: er zijn volgens

Lees meer

Huizenprijzen blijven stijgen

21 januari 2017 De huizenprijzen in Nederland zijn vorige maand het sterkst toegenomen sinds mei 2002. Koopwoningen waren in december 6,7 procent duurder dan in dezelfde maand in 2015 volgens het CBS en het Kadaster. In heel 2016 zijn de prijzen gemiddeld zo’n 5 procent omhoog gegaan. Vergeleken met het

Lees meer

Arbeidsmarkt herstelt in alle provincies

25 november 2016. In alle provincies is de werkloosheid lager dan drie jaar geleden. Dat geldt vooral voor Flevoland, Friesland en Limburg. Toch ligt de werkloosheid overal nog boven het niveau van het derde kwartaal van 2008, net voor de economische crisis. Ook nam in alle provincies het aantal openstaande

Lees meer

Vertrouwen bouwondernemers naar record

24 november 2016. Het vertrouwen van bouwondernemers heeft in het derde kwartaal van 2016 een recordhoogte bereikt. In het derde kwartaal steeg voor het eerst in een jaar tijd het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is afgegeven. Er werd voor bijna 14.000 nieuw te bouwen huizen een vergunning afgegeven, ruim

Lees meer

Vertrouwen opgezegd in de ZZP-wet

18 November 2016. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP hebben het vertrouwen opgezegd in de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Deze wet, die schijnzelfstandigheid onder zzp’ers moet tegengaan, werkt niet goed en moet in de ijskast want onduidelijkheid over de nieuwe regels zorgt er voor dat opdrachtgevers huiverig zijn om ZZP-ers

Lees meer

In Oktober minder woningen verkocht dan in September

17 November 2016 De woningverkopen zijn in oktober verder opgelopen. Het Kadaster telde vorige maand 17.339 huizen die van eigenaar veranderden. Dat komt neer op een stijging van 6,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Er werden in oktober niet zoveel huizen verkocht als in september. Vergeleken met

Lees meer

Transformatie zorgt voor veel nieuwe woningen

31 oktober 2016 Het ombouwen van kantoren, winkels en oude fabrieken heeft in de periode 2011-2015 bijna 26.000 nieuwe woningen opgeleverd. De achtduizend woningen in oude bedrijfspanden die in 2015 werden toegevoegd aan de woningvoorraad waren goed voor 10 procent van de totale aanwas van woningen, zo meldt het Centraal

Lees meer

Restauratiesector maakt zich zorgen

26 oktober 2016 Minister Bussemaker van Cultuur wil de fiscale regeling voor het restaureren van monumenten vervangen door subsidies. De productie die nu met de fiscale aftrekpost gepaard gaat bedraagt op jaarbasis 94 miljoen en dat is ongeveer 22,5 procent van de totale restauratieproductie. Het bedrag voor de overgangsregeling van

Lees meer

Werkloosheid in September daalt verder

20 oktober 2016 De werkloosheid in Nederland is in september verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen komt in september uit op 510.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld met dertienduizend mensen per maand

Lees meer

Aandeel jongeren in de bouw daalt dramatisch

11 oktober 2016 Het aantal jongeren dat werkt in de bouw is sinds 2008 dramatisch gedaald. Was in 2008 nog een vijfde van de medewerkers in loondienst jonger dan 27, zeven jaar later is dat nog maar 12 procent. Uit gegevens van het UWV blijkt dat het aandeel 50-plussers juist

Lees meer

Sterkere groei bouwproductie, maar grote regionale verschillen

6 oktober 2016. De bouwproductie zal dit jaar sterker groeien dan aanvankelijk gedacht. Ook voor komend jaar is de verwachting opwaarts bijgesteld. De regionale verschillen zijn echter groot. Dit blijkt uit de jongste (september)raming van het Economisch instituut voor de Bouw (EIB). Na een krachtige groei van 8 procent in

Lees meer

50 plussers ook weer aan het werk in de bouw

29 September 2016. De 50-plusser in de bouw vindt sneller werk dan zijn leeftijdgenoten die werk zoeken in andere branches. In de bouw vindt bijna de helft van de WW’ers binnen zes maanden werk. In andere sectoren vindt een derde van de WW’ers een baan binnen een half jaar, zo

Lees meer

Overgroot deel van ZZP-ers werkt nauwelijks met modelovereenkomst

16 September 2016. Zo’n 90 procent van de opdrachtgevers en 87 procent van de zzp’ers gebruikt geen of nauwelijks modelovereenkomsten. Onder intermediairs ligt het percentage op 37 procent. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder bijna dertienhonderd zzp’ers, opdrachtgevers en intermediairs. De modelovereenkomsten vloeien voort uit de Wet deregulering

Lees meer

Fors minder bouwvergunningen afgegeven

14 September 2016. Recente cijfers van het CBS geven aan, dat er in in de eerste helft van dit jaar ruim 21000 vergunningen zijn verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat zijn er 9700 (ruim 30 procent) minder dan in het eerste halfjaar van 2015. De terugval doet zich in gelijke mate voor

Lees meer

Bouwbedrijven optimistisch

25 augustus 2016 Veel bouwbedrijven verwachten de komende maanden personeel aan te gaan nemen. Bijna een kwart van de bouwondernemers denkt per saldo dat de personeelssterkte zal toenemen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Niet eerder waren ze zo positief over de verwachte werkgelegenheid en hun

Lees meer

Bouwsector in een positieve flow

19 augustus 2016. Het Nederlandse ondernemersvertrouwen is aanhoudend positief. Met name de bouwsector en groothandel zijn optimistisch over hun orders, werkgelegenheid en investeringen in het huidige economische klimaat. Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal uit op 7,9. Dat is een fractie lager dan in het tweede

Lees meer

Meer woningverkopen geregistreerd in juni

18 juli 2016 Het Kadaster heeft in juni 17,9 procent meer woningverkopen geregistreerd dan een jaar eerder. Vorige maand zijn 17.862 transacties geregistreerd, meldt het Kadaster maandag. In vergelijking met mei (16.066) ging het om een stijging van 11,2 procent. Het gaat om de transacties die notarissen in juni bij

Lees meer

Twee keer zoveel jongeren melden zich aan voor opleiding in de bouw

14 juli 2016 BREDA – Na jarenlange malaise gaat het weer goed met de bouwsector. Er worden meer nieuwe huizen gebouwd en bestaande huizen worden weer volop verbouwd. Dat is niet alleen goed nieuws voor de aannemers, ook de vakopleidingen timmeren hard aan de weg. Erik Colijn van de Bouwschool

Lees meer