Geen materialen

15 juni 2021 –  De orderportefeuille van bouwers is volgens de Bouwmonitor licht gedaald ten opzichte van de vorige maand. Onder b&u-aannemers daalde de portefeuille van 11,2 naar 9,7 maanden, onder de gww-aannemers van 9,0 naar 7,3 maanden. Het percentage van bedrijven dat minder zzp’ers inhuurde is vijf maanden op rij dalende.

Het aantal geannuleerde projecten is over de gehele bouwsector gedaald. Wel zijn er nog bouwers die kampen met productieverlies op lopende projecten. Vooral gww’ers melden productieverlies: 63 procent. Bij de b&u-collega’s ligt dat op 42 procent. Over de totale bouwsector gaat het om 39 procent van de bedrijven. Het grootste deel meldt een beperkt verlies te hebben, van minder dan vijf procent.

De maatregelen omtrent corona zijn een belangrijke oorzaak van het productieverlies. Bouwers die te maken hebben met een omzetdaling zeggen minder projecten te hebben vanwege de coronacrisis. Minder projecten door de PFAS- en stikstofproblematiek volgen als andere belangrijke oorzaken. Bouwers die wel een omzetstijging zien, wijten dat vooral aan het feit dat ze meer projecten hebben (63 procent). Een kleiner deel stelt ook aan grotere projecten te werken (39 procent). Daarnaast zegt 20 procent van de bouwers dat uitgestelde projecten weer doorgaan.

Het optimisme in de bouwsector stijgt dan ook steeds meer. 33 procent van bedrijven in de totale sector verwacht dat de economie binnen 2 tot 3 maanden zal herstellen en dan net zo hard of zelfs harder gaat groeien dan voor corona. 45 procent verwacht dat het iets langer duurt: 6 tot 12 maanden. Ook zal die groei daarna langzamer gaan. Het pessimisme blijft al een aantal maanden gelijk op 13 procent. Deze groep verwacht dat corona een langdurige impact gaat hebben en dat er een recessie zal komen.