Een CV of toch liever competenties!

8 april 2022 – Maxime Verhagen vatte het in de Competentiecatalogus van Bouwend Nederland treffend samen: “Als werkgever in de bouw zou je je medewerkers niet alleen moeten beoordelen op technische kennis en vaardigheden, maar ook naar andere talenten moeten kijken en nagaan hoe je die het beste kunt benutten. Daar ligt de grote uitdaging voor onze sector.”

Complementaire teams

Voor Marleen is het zonneklaar: “Als werkgever in onze branche heb je een breed pakket aan competenties nodig om aan de klantbehoefte te voldoen. Nu én in de toekomst. In onze organisatie vind je veel uiteenlopende beroepen: bouwadviseurs, ontwikkelaars, projectmanagers, architecten, engineers, financieel specialisten, tekenaars, toezichthouders en marketingcommunicatiespecialisten.”

“We werken voor veel verschillende partijen: gemeenten, beleggers, eigenaar-gebruikers, zorginstellingen en natuurlijk de uiteindelijke bewoners,” legt Marleen uit. “Elk met verschillende belangen die allemaal even relevant zijn. Wie zet je dan op een project? De crux zit hem in complementaire teams: het is in ieders belang om voldoende collega’s met verschillende vaardigheden in huis te hebben.”

Schaap met de vijf poten of van alles wat

“Daarom focus ik mij op competenties die er bij ons toe doen én niet op het schaap met de vijf poten. Natuurlijk kijk ik ook naar iemands technische kennis en vaardigheden op het cv, maar dat is meer een kwestie van afvinken. Ik wil weten hoe de persoon is. Op basis waarvan zet bijvoorbeeld een starter op de arbeidsmarkt zijn competenties op het cv?”

“Neem nu de competentie “samenwerking”. Hoe kijkt die persoon daar tegenaan? Hoe komt hij het beste tot zijn recht? Wat draagt iemand bij aan het team? Die antwoorden vind ik niet terug op het cv. Kortom, de competentie samenwerking zegt op zichzelf niets over de kandidaat. Die losse eindjes vraag ik uit in een gesprek.”

“De één floreert in de rol van de regelaar achter de schermen en de ander bloeit op in een commerciële functie op de voorgrond. Ik vraag niet van een kandidaat om beide rollen te vervullen, want die zijn vaak tegenstrijdig. Doe waar je het beste in bent en vul elkaar aan. Zo hef je elkaars zwakkere punten op. Een goed functionerend team bestaat dus uit mensen die hun eigen, complementaire kwaliteiten kunnen inzetten,” aldus Marleen.

We slaan zelden de plank mis

Dick van Houten, directeur van Centerpoint, onderschrijft de visie van Marleen van Oevelen. “Vanzelfsprekend hebben onze consultants oog voor de kennis en vaardigheden van de kandidaat, maar ze zoomen al snel in op competenties en persoonlijke eigenschappen. Die zijn toch doorslaggevend voor een succesvolle invulling van een openstaande vacature. En daarbij gaan we nog een stap verder.”

“Bij een opdracht voor werving en selectie is het voor opdrachtgevers zeer aan te raden om (online) een functieprofiel samen te stellen. En dat is niet zonder reden. Zo krijgen ze snel een beeld van de “ideale kandidaat”. Alleen wanneer het competentieprofiel en het functieprofiel nauw op elkaar aansluiten, is er een match. Wij werken al sinds 2004 met deze tools en daardoor slaan we zelden de plank mis.”

De meerwaarde van het competentieprofiel

Marleen van Oevelen: “Het loont zeker de moeite om een competentieprofiel in te vullen, mits je als kandidaat écht bij jezelf naar binnen gaat. Wat betekent die competentie voor jou? Dat is de cruciale vraag. Daar heb je in de regel wel begeleiding bij nodig en dat is aan Centerpoint zeker toevertrouwd. Zo’n initiatief scheelt ons niet alleen veel tijd, maar resulteert ook in een verrassende match: de competenties van Anh-Dao Nguyen, junior projectleider, sluiten naadloos aan bij het DNA van onze organisatie.”

Anh-Dao: “Samenwerken aan een project met een sociaal of maatschappelijk karakter geeft mij veel voldoening. Het gevoel bij te dragen aan een oplossing voor bijvoorbeeld het woningtekort, daar kom ik mijn bed voor uit. Natuurlijk gaat niet alles van een leien dakje, maar uiteindelijk bouwen we met elkaar iets waar we trots op kunnen zijn,” aldus Anh-Dao.

Persoonlijke aanpak

Op de vraag waar haar “avontuur” op de arbeidsmarkt begon, antwoordt Anh-Dao enthousiast: “Bij Centerpoint. Ik had weliswaar meer opties, maar dit bureau sprong er meteen uit. Ik kon live op gesprek en zo’n persoonlijke aanpak vind ik fijn. Na het (online) invullen van het competentieprofiel trok ik dus letterlijk mijn stoute schoenen aan,” zegt Anh-Dao tot besluit. “De rest is geschiedenis, want ik zit inmiddels al negen maanden op mijn plek bij HD!”