De Bouw krimpt met 3,5% in 2021 maar stoplichten staan op groen

29 januari 2021. Corona raakte de bouw amper in 2020 volgens het EIB (Economisch Instituut voor het Bouwbedrijf). De sector kromp vorig jaar met 1,5 procent. Dit jaar wordt een teruggang van 3,5 procent verwacht. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw daalt de productie. Deze “crisis” is anders dan de twee voorgaande crises. De lage werkloosheid en het beperkte aantal faillissementen in de bouw passen immers eerder bij een hoog- dan bij een laagconjunctuur. De kans dat de bouw het komend jaar alsnog een forse dreun door corona te verwerken zal krijgen is klein. Potentieel zijn er flinke groeicijfers te halen. Een risico dat er nu bijkomt is: hoe staat het met de financiële mogelijkheden om groei te realiseren de komende jaren? Het neerwaartse risico is dat overheden na de coronacrisis moeten gaan bezuinigen en op de rem moeten gaan staan.

De productie van nieuwe woningen is vorig jaar met 9,5 procent gekrompen. Corona speelde hierbij nauwelijks een rol. De daling werd vooral veroorzaakt door de afname van de vergunningverlening in 2019. In 2020 is de vergunningverlening iets gestegen, maar ligt het nog altijd op een te laag niveau. Dit jaar wordt ongeveer dezelfde nieuwbouwproductie verwacht als vorig jaar.

Het aantal verbouwingen aan particuliere huizen zal afnemen en hangt samen met het economisch weer dat slechter wordt. Meer bedrijven kunnen daardoor problemen ervaren en de werkloosheid zal oplopen.

De utiliteitsbouw kromp vorig jaar met 1,5 procent en zal dit jaar met 4 procent krimpen, verwacht het EIB. Dat heeft grotendeels te maken met het lagere aantal vergunningen dat in de pijplijn zit. In 2022 verwacht het EIB dat veel kantoren opgeknapt worden naar label C. Dat zou 6,5 procent meer verbouwingen kunnen opleveren. Nieuwe kantoren zijn dit jaar minder in trek (-5 procent), maar volgend jaar groeit de nieuwbouwproductie wel weer (+3,5 procent).

De GWW heeft het redelijk goed gedaan in 2020. De verwachting is dat de sector het in 2021 lastiger krijgt. Niet alleen door stikstof, maar met name ook vanwege de krappe gemeentefinanciën. Toch staan ook bij infra de stoplichten structureel op groen omdat er bijvoorbeeld veel achterstallig onderhoud is.

Er zal dit jaar in de bouw minder plek zijn voor nieuwe mensen volgens het EIB. Het aantal banen (in arbeidsjaren) neemt dit jaar met 17.000 af, een daling van 3,5 procent. Voor een deel treft dat de uitzendkrachten, de zzp’ers, de zij-instromers en buitenlandse arbeidskrachten. En dan is er altijd het natuurlijke verloop. In 2020 nam het aantal banen nauwelijks af. In uren werd er wel minder gewerkt. Het hogere ziekteverzuim is een verklaring. Als de bouw straks wat aantrekt krijg je eerst productiviteitsherstel en pas later zal de werkgelegenheid behoorlijk groeien is de verwachting van het EIB.