Corona protocol

27 maart 2020 Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur een akkoord bereikt over het protocol veilig doorwerken op de bouwplaats. Waarschijnlijk vandaag nog worden de veiligdoorwerkafspraken gepresenteerd.
Bouwvakkers zouden ook nog wel met elkaar mogen carpoolen. “Maar niet met zijn zessen tegelijk.” Het protocol zou ook handreikingen bieden waarmee renovaties achter voordeuren bij mensen thuis veilig door zouden kunnen gaan.