Civiele techniek

De vooruitzichten in de civiele techniek zijn, volgens het EIB, met een jaarlijkse productiestijging van 2% tot 2021 gematigd. Toch zijn, in de civiele techniek, belangrijke investeringen in de afgelopen jaren uitgesteld. Een inhaalslag is onontkoombaar. Bovendien bestaat er grote belangstelling voor wateropvang, waterbeheer en waterkering (Ruimte voor de Rivier, Mainport Rotterdam, plannen Deltacommissie). De aanleg van windenergieparken op land en zee neemt in betekenis toe en de aanhoudende mobiliteitsgroei vraagt om infrastructurele aanpassingen. Het is wel de vraag of er voldoende financiële middelen beschikbaar komen.

Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Ook in de civiele techniek is er sprake van een forse uitstroom door vergrijzing en een veel te lage instroom door ontgroening.

Centerpoint verwacht dat men in de civiele techniek de kat uit de boom zal kijken alvorens tot een uitbreiding van het vaste personeelsbestand over te gaan. Men zal een beroep blijven doen op aanvulling van het vaste personeelsbestand met een flexibele schil naar behoefte.

Onze consultants volgen de marktbewegingen in de civiele techniek op de voet en onderhouden goede  contacten met gerenommeerde bedrijven. Daarom bent u bij Centerpoint aan het juiste adres. Ook als starter.

Centerpoint steunt War Child