CAO Bouw en Infra algemeen verbindend verklaard

7 april 2016 Op donderdag 7 april 2016 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Bouw & Infra 2016/2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat deze cao per 7 april 2016 van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer.