Bouwvakkers eerder met pensioen

16 oktober 2020  – Bouwvakkers kunnen, vanaf volgend jaar, eerder met pensioen. Maar dat zal niet gelden voor UTA personeel omdat zij niet onder de zwaarwerkregeling vallen die is afgesproken in de CAO.  UTA-personeel is het er niet mee eens want zij stellen dat UTA-beroepen fysiek weliswaar minder zwaar zijn maar mentaal stukken meer. Zo’n 45 procent van de UTA-werknemers boven de 55 jaar geven aan een grote mentale werkbelasting te ervaren. Bij bouwplaatspersoneel boven de 55 is dat 35 procent. Eén op de drie UTA-medewerkers van bedrijven met minder dan tien werknemers ervaart de werkdruk als hoog tot zeer hoog. Bij middelgrote bedrijven is dit één op de vijf à zes.

Het ziekteverzuim onder UTA-werknemers is lager dan bij bouwplaatspersoneel (2,9 procent ten opzichte van 6 procent),  maar het cijfer neemt de laatste jaren wel toe, terwijl het op de bouwplaats afneemt. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen in UTA-beroepen. Bij uitvoerders ligt het verzuimcijfer bijvoorbeeld een stuk hoger: op 3,6 procent tegenover 2,3 procent bij het overige personeel. De fysiek zwaarste en meest voorkomende beroepen in Nederland zijn de betonvlechter, metselaar, timmerman en dakdekker.