Bouwbedrijven optimistisch

25 augustus 2016 Veel bouwbedrijven verwachten de komende maanden personeel aan te gaan nemen. Bijna een kwart van de bouwondernemers denkt per saldo dat de personeelssterkte zal toenemen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Niet eerder waren ze zo positief over de verwachte werkgelegenheid en hun orderportefeuille. Het aantal vacatures binnen de sector is in het tweede kwartaal al toegenomen. In het eerste kwartaal ontstonden er nog zevenduizend vacatures bij bouwbedrijven, in het tweede kwartaal was dit gestegen naar negenduizend. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er nog 6.800 vacatures open, negenhonderd meer dan een kwartaal eerder.

De vacature-indicator voor de bouw, waarin verschillende verwachtingen over werkgelegenheid gecombineerd worden, staat op het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 1998, aldus het statistiekbureau. Een toenemend aantal ondernemers heeft dan ook last van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Sinds begin 2009 is de werkgelegenheid in de bouw vrijwel onafgebroken afgenomen. In het tweede kwartaal is het totale aantal banen niet verder afgenomen. Er zijn nog altijd ruim honderdduizend banen minder in de sector dan aan het eind van 2008.

De omzet van bouwbedrijven is voor het zevende kwartaal op rij gestegen. In het tweede kwartaal boekte de sector 3,4 procent meer omzet vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Gemeten naar toegevoegde waarde is de bouw de sterkst groeiende bedrijfstak van de economie.

Het aantal faillissementen onder bouwondernemers daalde opnieuw en was in het tweede kwartaal het laagste in jaren. In totaal gingen 139 bouwbedrijven op de fles.

Het CBS plaatst bij het positieve bericht wel een kanttekening: de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend zet vooralsnog niet door. Het aantal bouwvergunningen dat wordt verleend, wordt gezien als een belangrijke aanwijzing voor toekomstige bouwactiviteiten.

In het eerste en tweede kwartaal van 2015 herstelde het aantal verleende vergunningen zich ten opzichte van de magere jaren ervoor. Daarna zette opnieuw een daling in. In het tweede kwartaal van dit jaar werden 11.373 vergunningen afgegeven. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 15.343, ruim een kwart minder.

De daling is vooral sterk in de provincie Noord-Holland. Daar werden in het tweede kwartaal van 2015 3.625 vergunningen afgegeven voor nieuwbouwprojecten. In dezelfde periode dit jaar waren dat er slechts 2.196.

Het verschil tussen de eerste kwartalen van beide jaren is nog sterker: 3.073 vergunningen in de eerste drie maanden van 2015 tegenover 1.341 vergunningen in de eerste drie maanden van dit jaar. Die laatste daling lijkt vooral voor rekening te komen van Amsterdam, maar ook in Den Helder, Haarlem en Zaanstad is de dalende trend te ontdekken.