Bouw van woningen in de sociale sector stimuleren?

4 November 2014

Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen 5 November een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden teruggedrongen. De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast door het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen buiten de verhuurdersheffing te laten vallen.

De maatregel met betrekking tot nieuwbouw geldt uitsluitend voor woningen tot 600 euro per maand. In het geval van het ombouwen van bestaande kantoren vervallen diverse huurdersrechten als de huurtoeslag, de huurprijsbescherming en het woningwaarderingsstelsel (op basis waarvan de huurprijs wordt vastgesteld). Deze bouwprojecten worden daarmee aantrekkelijker voor woningcorporaties en investeerders en moet hen dus prikkelen om hierin te investeren. Zij maken de komende vijf jaar aanspraak op deze regelingen, maar voor de in die periode gerealiseerde woningen blijven deze regels gelden. Kijk 5 November naar de begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst om dit goede nieuws te vernemen.