1500 nieuwe banen bij Infraprojecten

4 juni 2020 – Met het versnellen van projecten kan de krimp in de infrasector dit jaar en komend jaar flink worden beperkt. Bovendien kunnen banen worden behouden volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het nieuwste rapport over het versnellen van infraprojecten.

Het EIB verwacht voor de infrasector een krimp van 5,5 procent in 2020 en 8 procent in 2021. Als er een mix van maatregelen op de korte en lange termijn wordt doorgevoerd, kan dit cijfer flink naar beneden worden gebracht, verwacht het EIB. Dan kan er dit jaar 280 miljoen euro aan gww-uitgaven en volgend jaar 590 miljoen euro worden gecreƫerd.

Het kan bovendien 1500 voltijdsbanen opleveren in 2021 en 2022. En niet alleen in de gww-sector, maar ook aanverwante bedrijven, zoals toeleveranciers en ingenieursbureaus, kunnen profiteren. Voor die bedrijven schat het EIB 750 extra voltijdsbanen.

De intensivering van onderhoud aan wegen en vaarwegen levert in 2020 155 miljoen euro extra op en vervanging en renovatie is goed voor 50 miljoen voor 2020 en 2021. Ook bij gemeenten is er heel wat te halen, want die zijn verantwoordelijk voor een kwart van de gww-productie. Als zij tien procent van hun uitgaven aan bijvoorbeeld riolering en wegen naar voren halen, levert dit in 2020 75 miljoen en in 2021 150 miljoen euro extra op. Ook kan de gww-sector profiteren van de bouw van woningen. Als er 10.000 woningen extra worden gebouwd, levert dat jaarlijks 250 miljoen euro aan uitgaven op in 2021 en 2022.

Naast de vereenvoudiging van procedures, extra budget en investeringen, kunnen nieuwe vormen van samenwerking ook helpen de infrasector draaiende te houden, Zo hebben volgens het EIB bouwteamconstructies een grote kans om projecten te versnellen, of bijvoorbeeld om bestaande onderhouds- of raamcontracten te verlengen.