Werkloosheid in September daalt verder

20 oktober 2016 De werkloosheid in Nederland is in september verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen komt in september uit op 510.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld met dertienduizend mensen per maand af. Die daling is het sterkst onder 45-plussers. In vergelijking met een jaar eerder zijn nu ruim honderdduizend minder mensen werkloos. Toch ligt het aantal werklozen nog wel 200.000 hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310.000 personen het laagste punt van de afgelopen decennia. Ruim vijf jaar later, in februari 2014, piekte het aantal op 699.000 werklozen. Het aantal werkenden nam het afgelopen jaar met bijna 150.000 mensen toe.

Het UWV telde eind augustus 424.000 WW-uitkeringen. De instantie verstrekte tot en met september dit jaar 377.000 nieuwe WW-uitkeringen, Dat zijn er 52.000 minder (-12,1 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 50-plussers bleef de daling beperkt tot 8,7 procent.

Veel minder nieuwe WW-uitkeringen kwamen dit jaar vanuit de sectoren bouwnijverheid (-27,7 procent), de grafische industrie (-24,5 procent) en zorg en welzijn (-22,6 procent).

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in september 66 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen. Het gaat om ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen.

De overige ruim 4,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Naast de 510.00 werklozen zijn 3,8 miljoen mensen niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In die laatste groep zijn vrouwen in de meerderheid (2,2 miljoen).