Werkloosheid in de bouw neemt toe maar in het openbaar bestuur juist af. Is dat even merkwaardig!!!

15 november 2012
In Nederland is de werkloosheid in oktober gestegen naar 6,8%. Vooral meer 45-plussers zijn werkloos. Er worden minder uitkeringen beƫindigd vanwege werkhervatting. In oktober waren 536.000 mensen werkloos. In de afgelopen 3 maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 per maand gestegen. Ruim de helft hiervan betrof 45 tot 65 jarigen.

Van de 536.000 mensen die werkloos zijn hadden er in oktober 2012 bijna 310.000 een WW-uitkering. In de bouwnijverheid hadden in oktober 2012 14.700 mensen een WW-uitkering. In oktober 2011 waren dat er volgens het UWV nog 8.300. Dat is een stijging van 177%. Maar het leed is nog veel groter. Denk eens aan de verborgen werkloosheid in de bouw. Aan de ZZP-ers en aan al die mensen die nu in de bijstand zitten.

De lopende WW-uitkeringen in zijn algemeenheid zijn in oktober 2012 het grootst in Zuid-Holland (62.500), Noord Brabant (48.600) en Noord-Holland (47.100) en het laagst in Zeeland (1.700).

Opvallend is dat in het Openbaar bestuur de lopende werkloosheidsuitkeringen in de afgelopen 12 maanden met 1,1% zijn afgenomen (bron: UWV)