Werkdruk UTA personeel

2 december 2019 Ongeveer de helft van het UTA-personeel ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Dit is het hoogst onder uitvoerend personeel (56%) en wordt op de voet gevolgd door technisch personeel (52%). Deze hoge werkdruk houdt voor 28% van het personeel al langer dan een jaar aan. Van de werknemers die een hoge werkdruk ervaren, geeft ruim een derde aan dat de werkdruk ook daadwerkelijk een probleem vormt. Werkgevers schatten de werkdruk van het personeel lager in dan de werknemers zelf.

De belangrijkste oorzaak voor werkdruk is tijdsdruk, die kan worden veroorzaakt door bureaucratie, laat aanbesteden, een slechte planning en moeizame samenwerking met andere bedrijven. Ook het personeelstekort leidt tot verhoogde werkdruk. Personeelstekort is de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt binnen de bouw.