Vergunningverlening hapert

31-5-2016. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben gemeenten nog geen 10 duizend vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe woningen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar geleden waren dat er nog ruim 15 duizend. Niet alleen werden er minder vergunningen verstrekt voor huurwoningen, ook de koopsector moest een behoorlijke stap terug doen. Het vergunningenniveau ligt al weer enige maanden onder de 50 duizend op jaarbasis. Echt onvoldoende om aan de toenemende woningvraag te voldoen.

Gemiddeld zijn er in in het eerste kwartaal zo’n 3.250 vergunningen per maand afgegeven. Het aantal door gemeenten afgegeven vergunningen komt daarmee uit op 47,8 duizend in de periode april 2015 – maart 2016. Tot 2020 moeten er  jaarlijks minstens 70 duizend woningen gebouwd worden om aan de vraag tegemoet te komen.