Vergrijzing in de bouw

25 augustus 2012

Onder de werkende mannen zijn voor het eerst meer vijftigers dan dertigers. In de bouw is de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking al sinds 2010 boven de veertig.
De jongste cijfers van het CBS laten zien dat de vergrijzing van het werkend deel van de bevolking sterk doorzet. Tussen 1990 en 2011 is de doorsnee leeftijd met vijf jaar toegenomen tot 41,2 jaar. Het duidelijkst slaat de vergrijzing toe in het onderwijs, waar de gemiddelde leeftijd is opgelopen tot 43,4 jaar. Ook bij de overheidsdiensten en in de landbouw ligt de doorsnee leeftijd boven de 43 jaar.
Het CBS telde in 1971 nog 519.000 mensen werkzaam in de bouw. Na de crisis van begin jaren tachtig daalde het aantal tot 367.000 waarna de groei weer inzette tot 506.000 in 2007. Momenteel nadert het aantal de 450.000. De gemiddelde leeftijd van de bouwvakkers schommelde in de jaren zeventig rond de 35 jaar.