Tweede Kamer overlegt niet over de wet DBA

1 juni 2017 Vandaag zou de Tweede Kamer overleg voeren over de wet DBA maar de vergadering is uitgesteld. De Kamercommissie Financiën wil eerst inhoudelijke vragen stellen over het recent uitgebrachte rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’. In dit onderzoek worden 10 opties uitgewerkt over hoe arbeidsrelaties gekwalificeerd zouden kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep van ambtenaren van vier ministeries. Maar nog langer wachten vindt ZZP Nederland niet verantwoord. Zij merken dat onder een groot deel van hun achterban de Wet DBA als een molensteen wordt ervaren. Daarom wil ZZP Nederland ook een alternatief voor de Wet DBA waardoor de modelcontracten overbodig worden.
Het huidige gedoogbeleid van de wet DBA (geen boetes tot 1 januari 2018) zorgt er, volgens ZZP Nederland, niet voor dat opdrachtgevers hun opdrachten aan ondernemers gunnen.